Obsah

Místní poplatky v roce 2020

Informace k platbám poplatku za komunální odpad a poplatku za psa za rok 2020.

Platby zůstávají ve stejné výši roku 2019 tj. poplatek za komunální odpad = 540,- Kč /osoba/rok 2020

poplatek za psa je 60,-Kč za 1 psa a za každého dalšího pas 90,-Kč/rok 2020.


Informace k bezhotovostním platbám v roce 2020:

Bankovní spojení obce Polerady: Česká spořitelna a.s.Most - č.ú. 1041423389/0800.


V případě úhrady poplatků za psa použijte variabilní symbol 1341 doplněný o číslo popisné

např. 1341XX(kde XX = číslo popisné). Do zprávy pro příjemce napsat také jméno plátce.

Poplatek za 1 psa je 60,-Kč a za každého dalšího psa 90,-Kč.

Poplatek za psa je splatný do 31. 3. 2020. 


V případě úhrady poplatku za komunální odpad použijte variabilní symbol 1340

doplněný o číslo popisné např. 1340XX(kde XX = číslo popisné).

Do zprávy pro příjemce napsat také jméno plátce.

Poplatek za kom. odpad je ve výši 540,-Kč/osobu/rok 2020.

Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. 2020; popř. ve dvou stejných splátkách do:

1 splátka - do 31. 3. 2020 a 2. splátka do 30. 9. 2020


Informace k hotovostním platbám:

Platby poplatků za komunální odpad a poplatek za psa na rok 2020 je možné platit na Obecním úřadě Polerady  každý úřední den od 8:00 do 16:30 hod. (Po;St).

Poplatek za komunální odpad je splatný jednorázově do 31. 3. 2020; popř. ve dvou stejných splátkách do :

1. splátka do 31. 3. 2020 a 2 splátka do 30. 9. 2020.

Poplatek za psa je splatný jednorázově do 31. 3. 2020.