Obsah

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva

obce Polerady více informací zde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Polerady

více informací zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Polerady

 více informací zde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pozvánka pro členy OVK na 1. zasedání  konané dne 14. 9. 2018 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu Polerady č.p.113

více informací zde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o počtu a sídle volebního okrsku a jmenování zapisovatele OVK

- volby do Zastupitelstva obce Polerady , konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018.

více informací zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby

do Zastupitelstva obce Polerady, konaných ve dnech 5.10.2018 - 6.10.2018.

více informací zde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace  k volbám 10/2018 - více informací zde

------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 5. - 6. 10. 2018 - počet podpisů na petici a další

více informací zde
------------------------------------------------------------------------------

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Polerady 

pro volební období 2018 -2022 více informací zde

------------------------------------------------------------------------------

Vzory (tiskopisů) k volbám do zastupitelstev obcí:

Vzor KL nezávislého kandidáta

Prohlášení kandidáta - příloha ke KL

Petice ke KL

Vzor KL Sdružení nezávislých kandidátů 

Vzor kandidátní listiny Politické strany/hnutí

Vzor kandidátní listiny Politické strany/Politické hnutí a nezávislých kandidátů

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Veškeré  informace také na stránkách Magistrátu města Mostu: 

www.mesto-most.cz - Volby do zastupitelstev obcí

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram úkolů a lhůt  - více informací zde