Obsah

Informace k volbám do Evropského parlamentu v roce 2019 

více informací zde - minimální počet členů OVK

více informací zde -  počet a sídlo volebního okrsku

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

více informací zde

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování

ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

více informací zde