Obsah

Zpět

Oznámení: Zveřejnění dokumentů r. 2018 v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., v elektronické a listinné podobě

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce: www.polerady.cz . V listinné podobě tyto dokumety naleznete v budově Obecního přadu Polerady, kancelář účetní, v úředních hodinách.

Název  dokumentu:                                                                                                       vyvěšeno dne:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020                         11. 12. 2017     

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020                                             25. 1. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018                                                                                       7. 12. 2017

Rozpočet na rok 2018                                                                                                   25. 1. 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018 - kompetence starosty                 26. 2. 2018 

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2018

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2018

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2018

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec  Polerady

Dne 27. 3 .2018

 

Vyvěšeno: 27. 3. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět