Obsah

Kontakt

Informace Finančního úřadu v Mostě

Finanční  úřad  v  Mostě

+ 2.Náměstí 3300, 434 01 Most, P.O. BOX 59, (  476 135 326, Fax  476 707 963

Upozornění pro poplatníky daně z převodu nemovitostí a daně darovací

 

 

Vzhledem k tomu, že od 1.7.2007 již přestaly katastrální úřady předávat na finanční úřady kupní a darovací smlouvy v písemné podobě, upozorňujeme, že povinnou přílohou každého daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí a k dani darovací je vedle znaleckého posudku i  ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy, na základě které došlo k převodu vlastnictví ( §21 odst. 3, zákona 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění).