Obsah

Informace k bezhotovostním platbám v roce 2013.

 

Bankovní spojení obce Polerady:

Česká  spořitelna a.s. Most - č.ú. 1041423389/0800.

 

V případě úhrady poplatku za psa použijte variabilní symbol 1341 doplněný o číslo popisné příklad:  134115. Do zprávy pro příjemce lze také dopsat jméno plátce.

Poplatek za 1 psa  je 60,-Kč a  za každého dalšího psa 90,-Kč. Poplatek je splatný do 30. 4. 2013.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě úhrady za komunální odpad použijte variabilní symbol 1340 také doplněný o číslo popisné  př. 134015. Do zprávy pro příjemce lze také dopsat jméno plátce.

Poplatek je  540,-Kč/na osobu/rok 2013.

Poplatek je splatný jednorázově do 30. 4. 2013; popř. ve dvou splátkách splatných do :  1.splátka  - do 30. 4. 2013  a 2. splátka do 31. 10. 2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------