Obsah

Informace k platbám za komunální odpad a poplatku za psa v roce 2014.

Platby zůstávají ve výši  roku 2013 tj. poplatek za komunální odpad = 540,-Kč/osoba/rok

                                      poplatek za psa = 1 pes - 60,-Kč a každý další pes 90,-Kč/rok. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k bezhotovostním platbám v roce 2014 

Bankovní spojení obce Polerady:

Česká spořitelna a.s. Most - č.ú. 1041423389/0800.

V případě úhrady poplatků za psa použijte variabilní symbol 1341 doplněný o číslo popisné např. 134115. Do zprávy pro příjemce lze také dopsat jméno plátce.

Poplatek za 1 psa je 60,-Kč a za kazdého dalšího psa 90,-Kč. Poplatek je spatný do 30. 4. 2014.

                                                ----------------------------------------

V případě úhrady za komunální odpad použijte variabilní symbol 1340 doplněný o číslo popisné př. 134015. Do zprávy pro příjemce lze také dopsat jméno plátce.

Poplatek je 540,-Kč/ na každou osobu/rok 2014.

Poplatek je splatný jednorázově do 30.4.2014; popř. ve dvou stejných splátkách do :

1. splátka - do 30. 4. 2014 a 2. splátka do 31. 10. 2014.

======================================================================

Informace k hotovostním platbám:

Platby poplatků za komunální odpad a poplatek za psa na rok 2014 je možné platit na 

Obecním úřadě  Polerady

od 24. 3. 2014 a každý úřední den tj. pondělí a středu od 8:00 do 16:30 hod..

Poplatek za komunální odpad je splatný jednorázově do 30. 4. 2014; popř. ve dvou stejných splátkách  do : 1. splátka do 30. 4. 2014 a 2. splátka do 31. 10. 2014.

Poplatek za psa je splatný jednorázově do 30. 4. 2014.

 

  Děkujeme Vám za včasnou úhradu!