Obsah

Služby pro občany

SPOD - sociálně-právní ochrana dětí

Obecní úřad Polerady je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně fětí v platném znění orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností - Magistrát města Mostu.