Obsah

Volby do Evropského parlamentu r. 2014

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 23. 5. 2014 - 24. 5. 2014.


Opis výsledku hlasování voleb do Evropského parlamentu více informací zde

Nové jmenování  náhradní zapisovatelky OVK více informací zde 

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentuvíce informací zde

Informace - voličské průkazy EP - více informací zde

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise obce Polerady více informací zde

stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise obce Polerady více informací zde

stanovení počtu volebního okrsku obce Polerady více informací zde