Obsah

Volby - zastupitelstvo obce 2014

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Polerady více informací zde


 Opis výsledku voleb do Zastupitelstva obce Polerady více informací zde


 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Polerady více informací zde


Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Zastupitelstva obce Polerady více informací zde

Informace k delegování členů OVK  více informací zde


Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise v obci Polerady pro volby do Zastupitelstva obce Polerady  více informací zde 


Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise více informací zde


Informace k volbám do zastupitelstev obcí v roce 2014 včetně vzorů kandidátních listin, prohlášení a petic  na  www.mesto-most.cz

( Volby do zastupitelstev obcí - 10-11.10.2014  v sekci - na pravo obrazovky)


Registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 více informací zde


Informace o volbách na http://www.kr-ustecky.cz/volby/ds-99598/p1=204668


Zveřejnění - Potřebný počet podpisů voličů na petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů - pro volby do zastupitelstva obce konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 více informací zde


Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Polerady na volební období 2014 - 2018. více informací zde