Obsah

Volby Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 2012

Výsledky voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje konaných ve dnech 12.-13.10.2012 více informací zde

Informace o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje konaných ve dnech 12. - 13. 10. 2012 více informací zde

Informace o možnosti hlasovat mimo volební místnost. více informací zde

Datum konání voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje. více informací zde

Stanovení počtu členů okrskové volební komise obce Polerady pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje.   více informací zde

Stanovení počtu a sídla volebního okrsku pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje více informací zde

Jmenování zapisovatele voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje více informací zde