Obsah

Zpět

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí ke koncepci "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020"

více informací zde

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - více informací zde

 

Každý může Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, zaslat své písemné vyjádření k  návrhu koncepce nejpozději do 20 dnů zveřejnění iformace o návrhu koncepce na úřední desce kraje.

Dále lze do koncepece také nahlížet na obcením úřadu Polerady v úřední dny (pondělí a středa mezi 8:00 - 16:00 hod.) příp. dle dohody i v jiné dny.

Vyvěšeno: 28. 6. 2022

Datum sejmutí: 15. 7. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět