Obsah

Zpět

Závěrečný účet za rok 2021 - SCHVÁLENÝ - obec Polerady

Závěrečný účet za rok 2021 - SCHVÁLENÝ - více informací zde

Příloha č. 1 FIN 2-12 - více informací zde

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztrát - více informací zde

Příloha č. 3 Rozvaha - více informací zde

Příloha č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 - více informací zde

Vyvěšeno: 8. 6. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět