Obsah

zápis  o  výsledku  hlasování do zastupitelstva obce více informací zde

zápis  o  výsledku  voleb  od 1/3 Senátu parlamentu ČRvíce informací zde

vydání občanského průkazu bez strojově čit. zóny v souvislosti s výkonem volebního práva občanů více informací zde

hlasování  mimo volební místnost - více informací zde

důležité odkazy:www.mesto-most.cz/vismo/zobraz_dok.asp

více informací zde(oznámení o místě  a  konání voleb 10/2010) 

více informací zde (počet a sídlo OVK)

více informací zde (jmenování zapisovatele voleb)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

stanovení min. počtu členů OVK :více informací zde

 

 

Zde najdete potřebné informace týkající se voleb do zastupitelstva obce Polerady,

které se konají ve dnech 15.-16.října 2010!

 

Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Harmonogram vybraných úkolů a lhůt plynoucí z výše uvedeného zákona č.491/2001 Sb.

Žádost o zápis voliče, který není státním občanem ČR do dodatku stálého seznamu voličů

Seznam členských států Evropské unie.

Seznam obcí, jejichž kandidáti, politické strany a sdružení kandidátů předkládají kandidátní listiny k registraci na Magistrát města Mostu.

Stanovení počtu členů OZ pro r.2010-2014  více informací zde

 

 Nezávislý kandidát - samostatně kandidující občan

Kandidátní listina formulář zde

Prohlášení kandidáta formulář zde

Petice  formulář zde

Vysvětlivky k petici více informací zde

Počet potřebných podpisů k petici je 12  více informací zde

 

Sdružení nezávislých kandidátů - sdružení samostatně kandidujících občanů

Kandidátní listina formulář zde

Prohlášení kandidáta  formulář zde

Petice formulář zde

Vysvětlicky k petici více informací zde

Potřebný  počet  podpisů na petici pro sdružení je 17 více informací zde

 

důležité odkaz: www.mesto-most.cz/vismo/zobraz_dok.asp