Obsah

Obecně závazné vyhlášky

OZV 1-2014 - odpady

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 1-2014 - odpady.pdf

Stránka

  • 1