Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů ,

OZV 1-2017 - komunální odpad

OZV 1-2017 KO.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1-2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 1-2015, systém nakládání s komunálním odpadem

OZV 1-2015 systém shromažďování KO.pdf

Obecně závazná vyhláška č.1-2011 o místním poplatku ze psů

OZV 1-2011 o místním poplatků ze psů

OZV č.1-2011 ze psů .doc

OZV 1-2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV 1-2016 -společný školský obvod základní školy

OZV 1-2016 Polerady.pdf

Stránka

  • 1