Obsah

Zastupitelstvo

Složení  zastupitelstva  obce  Polerady  pro  volební  období  r. 2014 -2018 platné  od  1. 2. 2015.(změna 4/2016)

Starosta obce :  Alois  Macháč
   
Místostarosta : Václav  Fiala
   
Členové  zastupitelstva: Ladislav  Červenka
  Kateřina  Trzopová (náhradník za Ing. P. Nováka -zemř.)
  Edvard  Trzop
  Jiří  Plechatý
  Petr  Mayer
   
Výbory:
 
Finanční výbor: 
předseda : Ladislav  Červenka
členové: Miroslava  Hlinková
  Jiřina  Sýkorová
   
Kontrolní výbor:
předseda: Petr  Mayer
členové: Jiří  Plechatý
  Edvard  Trzop

 

Složení zastupitelstva obce pro volební období r. 2014 - r.2018 platné  do  31. 1. 2015.

Starosta obce :  Ing.  Pavel  Novák 
   
Místostarosta : Alois  Macháč
   
Členové  zastupitelstva: Václav  Fiala
  Ladislav  Červenka
  Edvard  Trzop
  Petr  Mayer
  Jiří  Plechatý
   
Výbory:
 
Finanční výbor: 
předseda : Václav  Fiala
členové: Ladislav  Červenka
  Jiřina  Sýkorová
   
Kontrolní výbor:
předseda: Petr  Mayer
členové: Jiří  Plechatý
  Edvard  Trzop