Obsah

Znak a prapor obce

Znak obce Polerady lze popsat takto: Štít dělený. Nahoře pole sedmkrát modro-stříbrně polceno, uprostřed černá zkřížená hornická kladívka. V dolním zeleném poli chmelový list s dvěma větévkami, na každé tři chmelové šištice, vše zlaté.

Legenda: Horní polovina štítu polcená modro-stříbrně je shodná s erbem pánů ze Seinsheimu, jak se původně psali předkové dnešních knížat ze Schvarzenbergu. Ve složitém schwarzenberském knížecím znaku je seinsheimské sedmkrát modro-stříbrně polcené pole vnímáno jako základní rodový znak.

Schwarzenbergové v okolí Polerad začali podnikat v dolování uhlí. Hornictví symbolizují zkřížená hornická kladívka. Spojení schwarzenberského rodového znaku a symbolu hornictví tak odráží historické skutečnosti. Zelená dolní polovina štítu se opírá o obecnou symboliku barev spojenou se zemědělstvím. Zlatý chmelový list a šištice vyobrazují v minulosti hojně pěstovanou plodinu.

Prapor odpovídá následujícímu popisu: list tvoří dva vodorovné pruhy, v horním osm svislých pruhů, střídavě modrých a bílých, uprostřed černá zkřížená hornická kladívka. V dolním zeleném chmelový list s dvěma větévkami, na každé tři chmelové šištice, vše žluté. Prapor obce Polerady opakuje podobu znaku.