Obsah

Informace o poskytování individulání dotace z rozpočtu obce

formulář žádosti o poskytnutí individuální dotace - zde ke stažení