Obsah

Informace k platbám za komunální odpad a poplatek za psa v roce 2015.

Platby zůstávají ve výši roku 2014 tj. poplatek za komunální odpad = 540,-Kč/osoba/rok

poplatek za psa= 1 pes = 60,-Kč a každý další pes 90,-Kč/rok.

                               ---------------------------------------------------------

Informace k bezhotovostním platbám v roce 2015.

Bankovní spojení obce Polerady: Česká spořitelna a.s. Most - č.ú. 1041423389/0800.

V případě  úhrady poplatků za psa použijte variabilní symbol 1341 doplněný o číslo popisné

např. 134115. Do zprávy pro příjemce lze také dopsat jméno plátce.

Poplatek za 1 psa je 60,-Kč a za každého dalšího psa  90,-Kč.

Poplatek je splatný do 30.4.2015.

---------------------------------------------------

V případě úhrady poplatku za komunální odpad použijte variabilní symbol 1340 doplněný o číslo popisné např. 134015. Do zprávy pro příjemce lze také dopsat jméno plátce.

Poplatek je ve výši 540,-Kč/na každou osobu/rok 2015.

Poplatek je splatný jednorázově do 30.4.2015; popř. ve dvou stejných splátkách do :

1. splátka  - do 30. 4 .2015 a 2. splátka do 31. 10. 2015.

----------------------------------------------------

Informace k hotovostním platbám:

Platby poplatků za komunální odpad a poplatek za psa na rok  2015

je možné platit na Obecním úřadě Polerady

od 23. 3. 2015 každý úřední den od 8:00 do 16:30 hod..

Poplatek za komunální odpad je splatný jednoprázově do 30. 4. 2015; popř. ve dvou stejných splátkách do :1. splátka do  30. 4. 2015  a 2. splátka do 31. 10. 2015.

Poplatek za psa je splatný jednorázově do 30.4.2015.

 

     Děkujeme Vám za včasnou úhradu!