Obsah

Věstník veřejných zakázek

"Oprava komunikací v obci Polerady"

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form105/Display/219646

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-polerady

 

Veřejné zakázky(výzvy) mimo zák. č. 137/2006 Sb.

"Zateplení administrativní budovy č. 113 v Poleradech u Mostu - Obec Polerady "

 

"Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace"  

  více informací zde

 

příloha č. 1 " Krycí list "  - více informací zde

příloha č. 2 - "Položkový rozpočet č.p.113"     více informací zde

 

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - CD (na vyžádání)

 

Výsledek vyhodnocení nejlepší nabídky více informací zde

 

Smlouva o dílo :více informací zde