Obsah

Obecně závazné vyhlášky

OZV 1-2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV 1-2016 -společný školský obvod základní školy

OZV 1-2016 Polerady.pdf

Obecně závazná vyhláška č.1/2019, o místním poplatku ze psů

OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů

vyhláška č. 1-2019 poplatek ze psů.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za komunální odpad

vyhláška č. 2-2019 - místní poplatek KO.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 3/2019 - o systému shromažďování komunálních odpadů

vyhláška č. 3-2019 - systém třídění odpadů.pdf

Stránka

  • 1