Obsah

Zastupitelstvo

Složení  Zastupitelstva obce Polerady pro volební období r. 2018 - 2022 (volby 5. - 6. 10. 2018)

 

 

Starosta obce :   Alois  Macháč
   
Místostarosta : Jiřina  Sýkorová
   
Členové  zastupitelstva: Ladislav  Červenka
  Lukáš  Sladký
  Václav  Fiala
  Petr  Mayer
  Ing.  Monika  Hnátková
   
Výbory:
 
Finanční výbor: 
předseda : Ladislav  Červenka
členové: Miroslava  Hlinková
  Ing.  Monika  Hnátková
   
Kontrolní výbor:
předseda: Václav  Fiala
členové: Lukáš  Sladký
  Petr  Mayer