Obsah

Zastupitelstvo

Složení  Zastupitelstva obce Polerady pro volební období r. 2022 - 2026 (volby 23. - 24. 10. 2022)

 

 

Starosta obce :   Petr Mayer
   
Místostarosta : Lukáš Sladký
   
Členové  zastupitelstva: Alois Macháč
  Václav Fiala
  Jiřina Sýkorová
  Ing. Tereza Šrámková
  Ing. Tomáš Novák
   
Výbory:
 
Finanční výbor: 
předseda : Alois Macháč
členové: Ing. Tereza Šrámková
  Miroslava Hlinková
   
Kontrolní výbor:
předseda: Václav  Fiala
členové: Ing. Jaroslav Kunc
  Václav Šefl