Obsah

Získaná uznání a ocenění

Soutěž " Vesnice roku 2002"                               13.8.2002

Čestné uznání obci Polerady za obnovu a výstavbu bytového fondu.

Uznání udělil Spolek pro  obnovu venkov, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

a Svaz měst a obcí ČR.