Obsah

Kontakty

oupolerady@volny.cz  - obecní úřad
Obecní úřad Poleradystarosta@oupolerady.cz - starosta obce


Obecní úřad Polerady                                           
Polerady č.p. 15 
434 01 Polerady

tel.  476 109 030 
 

mob.: 602 275 274 (starosta obce)
http://www.polerady.cz

Úřední hodiny

Pondělí  07:00 - 17:00 hod. 
Středa   07:00 - 17:00 hod.
 

Složení  zastupitelstva  obce  Polerady  pro  volební  období  r. 2014 -2018

platné  od  1. 2. 2015.(změna 4/2016)

Starosta obce :   Alois  Macháč

 

Místostarosta :   Václav  Fiala

 

Členové  zastupitelstva: Ladislav  Červenka

                                          Kateřina  Trzopová (náhradník za Ing. P. Nováka -zemř.)

                                          Edvard  Trzop

                                          Jiří  Plechatý

                                          Petr  Mayer

 

Výbory:

Finanční výbor: předseda :

                         člen: Ladislav  Červenka

                         člen: Jiřina  Sýkorová

 

Kontrolní výbor: předseda: Petr  Mayer

                          člen: Jiří  Plechatý

                          člen: Edvard  Trzop

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Složení zastupitelstva obce pro volební období r. 2014 - r.2018 

platné  do  31. 1. 2015.

Starosta                                 Ing.  Pavel  Novák 

 

Místostarosta
         Alois  Macháč    
 
Členové zastupitelstva
    Václav  Fiala    
    Ladislav  Červenka    
    Edvard  Trzop    
    Petr  Mayer    
    Jiří  Plechatý    
 
Výbory :
Finanční
  předseda Václav  Fiala    
  člen Ladislav  Červenka    
  člen Jiřina   Sýkorová    
 
Kontrolní
  předseda Petr   Mayer    
  člen Jiří  Plechatý      
  člen Edvard Trzop